TÌM KIẾM
GIỚI THIỆU
Cơ cấu tổ chứcSTT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
EMAIL
I. BAN GIÁM ĐỐC
1
Bà: Nguyễn Thị Tiết Hạnh
Giám đốc
cơ quan: (0262)3.952.679

di động: 0903.576.888

 
nguyenthitiethanh66@gmail.com
2
Ông: Nguyễn Văn Bình
Phó Giám đốc
cơ quan: (0262)3.843.011

di động: 0982.104.058

 
binhnv@ngoaivu.daklak.gov.vn
3
Ông: Nguyễn Văn Khương
Phó Giám đốc

 
cơ quan: (0262)3.841.955

di động: 0903.556.577

 
khuongnv@ngoaivu.daklak.gov.vn
4
Ông: Phan Quốc Hoàn
Phó Giám đốc
cơ quan: (0262)3.843.393

di động: 0913.179.009
hoanpq@ngoaivu.daklak.gov.vn
II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ
1. Văn phòng Sở
1.1
Ông: Dương Vũ Điệp
Chánh Văn phòng
cơ quan: (0262)3.841.879

di động: 0932.473.399
diepduongvu@yahoo.com.vn
1.2
Bà: Phan Thị Sang
Phó Chánh Văn phòng
cơ quan: (0262)3.986.879

di động: 0914277997
sang_songoaivu@yahoo.com
1.3
Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan: (0262)3.926.879

di động:  0914.069.787
nguyenminhnguyet13@gmail.com
2. Phòng Quản lý Biên giới
2.1
Ông: Đỗ Hoài Thạch
Trưởng Phòng
Cơ quan:

(0262)3.843.013 di động:

0982.812.068
thachdh1968@gmail.com
3. Phòng Lãnh sự và NVNONN
3.1
Bà:  Mai Thị Thu Hường
Trưởng phòng
Cơ quan: (0262)3.842.920 di động: 0949.317.317
maithithuhuong1981@gmail.com
3.2
Nguyễn Thị Xuân Trà
Phó Trưởng phòng
Cơ quan:

(0262)3.842.920 di động: 0977.434.608
trantx@ngoaivu.daklak.gov.vn
4. Phòng Hợp tác Quốc tế
4.1
Ông: Trần Văn Sơn
Trưởng Phòng
Cơ quan:

(0262)3.842.920 di động: 0946.004.600
tranvanson@gmail.com
4.2
Bà:  Nguyễn Thị Hồng Minh
Phó Trưởng phòng
Cơ quan: (0262)3.842.920 di động: 0917.984.984
ms.hongminh@gmail.com
5. Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại
5.1
Bà: Dương Thị Hồng Hiền
Phó Giám đốc – Phụ trạc Trung tâm
cơ quan: (0262)3.844.379

di động: 0945.509.155
honghien2212@gmail.com
5.2
Ông: Nguyễn Văn Hải
Phó Giám đốc Trung tâm
Cơ quan: (0262)3.844.379 di động: 0983.034.369
nguyenhai191172@gmail.com
5.3
Ông: Trần Minh
Phó Giám đốc Trung tâm
Cơ quan: (0262)3.844.379 di động: 0905.699.575
tranminhngoaivudl@gmail.comTÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Hanh chinh cong
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
can ho the park avenue can ho Sunrise Riverside vinhomes riverside biet thu vinhomes riverside biệt thự vinhomes riverside