Văn bản quy phạm pháp luật
QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2014/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Quyết định số 16/2014/qđ-ubnd ngày 11 tháng 6 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử; Bản tin của các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội; Đài truyền thanh, truyền hình huyện, thị xã, thành phố; Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


File đính kèm: tải về


Các văn bản khác
Luật sửa đổi bổ sung luật quốc tịch có hiệu lực từ 26/06/2014
Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg
Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg
Thông tư số 94/2006/TT-BTC
Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg
Thông tư số 06/2011/TT-BTC
Thông tư số 103/2007/TT-BTC
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Hanh chinh cong
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
can ho the park avenue can ho Sunrise Riverside vinhomes riverside biet thu vinhomes riverside biệt thự vinhomes riverside