Văn bản quy phạm pháp luật
THÔNG TƯ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU XÂY LẮP VÀ MUA SẮM HÀNG HÓA
Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu xây lắp, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2015.


File đính kèm: tải về


Các văn bản khác
Thông tư số 37/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015
Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2015
Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015
Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2014/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Luật sửa đổi bổ sung luật quốc tịch có hiệu lực từ 26/06/2014
Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Hanh chinh cong
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
can ho the park avenue can ho Sunrise Riverside vinhomes riverside biet thu vinhomes riverside biệt thự vinhomes riverside