Văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007

Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước File đính kèm: tải về


Các văn bản khác
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
09 Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII
MẪU KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP
Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Luật Thủ đô
Luật Hợp tác xã
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Hanh chinh cong
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
can ho the park avenue can ho Sunrise Riverside vinhomes riverside biet thu vinhomes riverside biệt thự vinhomes riverside