Văn bản quy phạm pháp luật
QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ
Ngày 04 tháng 8 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/9/2015 và thay thế Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước và Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007./.


File đính kèm: tải về


Các văn bản khác
Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG
Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL
THÔNG TƯ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU XÂY LẮP VÀ MUA SẮM HÀNG HÓA
Thông tư số 37/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015
Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2015
Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015
Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Hanh chinh cong
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
can ho the park avenue can ho Sunrise Riverside vinhomes riverside biet thu vinhomes riverside biệt thự vinhomes riverside