Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013
Ngày 05 tháng 9 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số Nghị định số 102/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2013 thay thế Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam


File đính kèm: tải về


Các văn bản khác
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Luật Thủ đô
Luật Hợp tác xã
Luật xuất bản số 19/2012/QH13
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý Thuế
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Hanh chinh cong
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
can ho the park avenue can ho Sunrise Riverside vinhomes riverside biet thu vinhomes riverside biệt thự vinhomes riverside