Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Ngày 17/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại mục 4 Chương II Luật Phòng chống tham nhũng, bao gồm việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai bản Kê khai; giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm; xác minh tài sản thu nhập; xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện. Nghị định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 05/9/2013 và thay thế Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9 tháng 3 năm 2007 về minh bạch tài sản, thu nhập.


File đính kèm: tải về


Các văn bản khác
Luật Thủ đô
Luật Hợp tác xã
Luật xuất bản số 19/2012/QH13
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý Thuế
Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Hanh chinh cong
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
can ho the park avenue can ho Sunrise Riverside vinhomes riverside biet thu vinhomes riverside biệt thự vinhomes riverside