Văn bản quy phạm pháp luật
QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Ngày 17 tháng 11 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg về Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ v

ề việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị 

và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước./.File đính kèm: tải về


Các văn bản khác
QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ
Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG
Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL
THÔNG TƯ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU XÂY LẮP VÀ MUA SẮM HÀNG HÓA
Thông tư số 37/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015
Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2015
Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Hanh chinh cong
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
can ho the park avenue can ho Sunrise Riverside vinhomes riverside biet thu vinhomes riverside biệt thự vinhomes riverside