Cấp hộ chiếu công vụ Gửi câu hỏi
Tổ chức sự kiện có sự tham gia của đối tác nước ngoài?

Công ty tôi cần tổ chức sự kiện có sự tham gia của số tổ chức nước ngoài chúng tôi cần những thủ tục nào?

xem trả lời
Tổ chức sự kiện phối hợp với người nước ngoài ?

Chúng tôi muốn tổ chức 1 sự kiện có sự tham gia của người nước ngoài.

xem trả lời
Thủ tục cấp hộ chiếu làm sao?

Tôi là người việt nam cần cấp hộ chiếu công vụ, tôi cần làm thủ tục như thế nào?

xem trả lời