Cấp hộ chiếu công vụ Gửi câu hỏi
Tổ chức sự kiện phối hợp với người nước ngoài ?

Chúng tôi muốn tổ chức 1 sự kiện có sự tham gia của người nước ngoài.

 Bạn phải làm các thủ tục sauCâu hỏi cùng chuyên mục :
Thủ tục cấp hộ chiếu làm sao?