Cấp hộ chiếu công vụ Gửi câu hỏi
Tổ chức sự kiện có sự tham gia của đối tác nước ngoài?

Công ty tôi cần tổ chức sự kiện có sự tham gia của số tổ chức nước ngoài chúng tôi cần những thủ tục nào?

 Công tu bạn cần làm những việc như sau:Câu hỏi cùng chuyên mục :
Tổ chức sự kiện phối hợp với người nước ngoài ?
Thủ tục cấp hộ chiếu làm sao?