TÌM KIẾM
GIỚI THIỆU
Ban giám đốc

1. Bà Nguyễn Thị Tiết Hạnh - Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (0262)3.952.679

Điện thoại di động: 0903.576.888

Email: nguyenthitiethanh66@gmail.com

2. Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (0262)3.843.011

Điện thoại di động: 0982.104.058

Email: binhnv@ngoaivu.daklak.gov.vn

 

3. Ông Phan Quốc Hoàn - Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (0262)3.843.393

Điện thoại di động: 0913.137.686

Email: hoanpq@ngoaivu.daklak.gov.vn


4. Ông Trần Văn Sơn - Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (0262) 3.841.955

Điện thoại di động: 09.4600.4600

Email: tranvanson@gmail.com/ sontv@ngoaivu.daklak.gov.vn


TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk