TÌM KIẾM
GIỚI THIỆU
Cơ cấu tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

I. BAN GIÁM ĐỐC

1

Bà: Nguyễn Thị Tiết Hạnh

Giám đốc

cơ quan: (0262)3.952.679

di động: 0903.576.888

nguyenthitiethanh66@gmail.com

2

Ông: Trần Văn Sơn

Phó Giám đốc

 

cơ quan: (0262)3.841.955

di động: 0946.004.600

sontv@ngoaivu.daklak.gov.vn

3

Ông: Phan Quốc Hoàn

Phó Giám đốc

cơ quan: (0262)3.843.393

di động: 0913.137.686

hoanpq@ngoaivu.daklak.gov.vn

4

Bà: Châu Thị Hồng Mai

Phó Giám đốc

Cơ quan:

(0262) 3.841.011

Di động: 0905.055.124

maicth@ngoaivu.daklak.gov.vn

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ

1. Văn phòng Sở

1.1

Ông: Dương Vũ Điệp

Chánh Văn phòng

cơ quan: (0262)3.841.879

di động: 0932.473.399

diepduongvu@yahoo.com.vn

1.2

Bà: Phan Thị Sang

Phó Chánh Văn phòng

cơ quan: (0262)3.986.879

di động: 0914277997

sang_songoaivu@yahoo.com

1.3

Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Phó Trưởng Phòng

Cơ quan: (0262)3.926.879

di động: 0914.069.787

nguyenminhnguyet13@gmail.com

2. Phòng Quản lý Biên giới

2.1

Ông: Đỗ Hoài Thạch

Trưởng Phòng

Cơ quan:

(0262)3.843.013 di động:

0982.812.068

thachdh1968@gmail.com

3. Phòng Lãnh sự và NVNONN

3.1

Bà:  Mai Thị Thu Hường

Phó Trưởng phòng

Cơ quan: (0262)3.842.920

Di động: 0949.317.317

maithithuhuong1981@gmail.com

3.2

Nguyễn Thị Xuân Trà

Phó Trưởng phòng

Cơ quan:

(0262)3.842.920

Di động: 0977.434.608

trantx@ngoaivu.daklak.gov.vn

4. Phòng Hợp tác Quốc tế

4.1

Bà:  Nguyễn Thị Hồng Minh

Phó Trưởng phòng – Phụ trách phòng

Cơ quan:

(0262)3.842.920

Di động: 0917.984.984

ms.hongminh@gmail.com

5. Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại

5.1

Bà: Dương Thị Hồng Hiền

Phó Giám đốc – Phụ trạc Trung tâm

cơ quan: (0262)3.844.379

Di động: 0945.509.155

honghien2212@gmail.com

5.2

Ông: Trần Minh

Phó Giám đốc Trung tâm

Cơ quan: (0262)3.844.379

Di động: 0905.699.575

tranminhngoaivudl@gmail.com


TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk