CONTACT
Dak Lak Department of Foreign Affairs
Address: 18 Ly Thai To, Buon Ma Thuot City
Phone: 0500.3841879
Fax: 0500.3842166
Email: vanphongso@ngoaivu.daklak.gov.vn
Full name
Address
Email
Phone
Title
Content
SEARCH
EXECUTIVE ONLINE
NOTICE
.
.
.
ADMINISTRATIVE PROCEDURES
.
.
.
.
.
NEWS IN BRIEF
MAIL COMMNETS
CONTACT - ADVERTISING
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk