SỔ TAY LỄ TÂN
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH (8)- Bài tập
Chuẩn bị về nội dung bao gồm việc phân tích cử tọa, xác đích mục đích và các ý chính của bài thuyết trình, sau đó so sánh đối chiếu với các tài liệu. Sau khi xây dựng cấu trúc của bài, bạn nên sử dụng các mẩu giấy nhớ để thuyết trình một cách tự nhiên và lưu loát. Chuẩn bị các mẩu giấy sao cho chúng được sử dụng hiệu quả nhất mà không làm bạn bị phân tán.
xem tiếp
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH (7)- CHUẨN BỊ VỀ NỘI DUNG (tiếp theo)
Chuẩn bị về nội dung bao gồm việc phân tích cử tọa, xác đích mục đích và các ý chính của bài thuyết trình, sau đó so sánh đối chiếu với các tài liệu. Sau khi xây dựng cấu trúc của bài, bạn nên sử dụng các mẩu giấy nhớ để thuyết trình một cách tự nhiên và lưu loát. Chuẩn bị các mẩu giấy sao cho chúng được sử dụng hiệu quả nhất mà không làm bạn bị phân tán.
xem tiếp
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH (6)- CHUẨN BỊ VỀ NỘI DUNG (tiếp theo)
Chuẩn bị về nội dung bao gồm việc phân tích cử tọa, xác đích mục đích và các ý chính của bài thuyết trình, sau đó so sánh đối chiếu với các tài liệu. Sau khi xây dựng cấu trúc của bài, bạn nên sử dụng các mẩu giấy nhớ để thuyết trình một cách tự nhiên và lưu loát. Chuẩn bị các mẩu giấy sao cho chúng được sử dụng hiệu quả nhất mà không làm bạn bị phân tán.
xem tiếp
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH (5)- CHUẨN BỊ VỀ NỘI DUNG (tiếp theo)
Chuẩn bị về nội dung bao gồm việc phân tích cử tọa, xác đích mục đích và các ý chính của bài thuyết trình, sau đó so sánh đối chiếu với các tài liệu. Sau khi xây dựng cấu trúc của bài, bạn nên sử dụng các mẩu giấy nhớ để thuyết trình một cách tự nhiên và lưu loát. Chuẩn bị các mẩu giấy sao cho chúng được sử dụng hiệu quả nhất mà không làm bạn bị phân tán.
xem tiếp
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH (4)- CHUẨN BỊ CHO BUỔI THUYẾT TRÌNH (tiếp theo)
Chuẩn bị về nội dung bao gồm việc phân tích cử tọa, xác đích mục đích và các ý chính của bài thuyết trình, sau đó so sánh đối chiếu với các tài liệu. Sau khi xây dựng cấu trúc của bài, bạn nên sử dụng các mẩu giấy nhớ để thuyết trình một cách tự nhiên và lưu loát. Chuẩn bị các mẩu giấy sao cho chúng được sử dụng hiệu quả nhất mà không làm bạn bị phân tán.
xem tiếp
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH (3)- CHUẨN BỊ CHO BUỔI THUYẾT TRÌNH (tiếp theo)
Chuẩn bị về nội dung bao gồm việc phân tích cử tọa, xác đích mục đích và các ý chính của bài thuyết trình, sau đó so sánh đối chiếu với các tài liệu. Sau khi xây dựng cấu trúc của bài, bạn nên sử dụng các mẩu giấy nhớ để thuyết trình một cách tự nhiên và lưu loát. Chuẩn bị các mẩu giấy sao cho chúng được sử dụng hiệu quả nhất mà không làm bạn bị phân tán.
xem tiếp


Các tin đã đăng.............................................
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH (2)- CHUẨN BỊ CHO BUỔI THUYẾT TRÌNH ( 05/01 )
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH (1) ( 04/01 )
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI CÔNG TÁC LỄ TÂN ĐỐI NGOẠI ( 22/11 )
NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC LỄ TÂN ĐÓN TIẾP ĐOÀN KHÁCH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM ( 22/11 )
Cách thức phục vụ trong các bữa tiệc ( 22/11 )
Tiệc chiêu đãi ngoại giao ( 22/11 )
Chiêu đãi ngoại giao ( 21/11 )
CÔNG TÁC LỄ TÂN NGOẠI GIAO ( 20/11 )
CHƯƠNG V NHỮNG HIỆP ĐỊNH NGOẠI GIAO ĐÃ KÝ KẾT ( 15/11 )
CHƯƠNG IV SOẠN THẢO VĂN KIỆN NGOẠI GIAO ( 14/11 )
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk