THÔNG BÁO
Thứ Năm , 24/5/2018
GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2013/QĐ-UBND
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3386/UBND-TH ngày 02 tháng 5 năm 2018 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của Sở Ngoại vụ. Sở Ngoại vụ đã hoàn thiện dự thảo “Quyết định bãi bỏ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy chế quản lý đoàn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định) thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định. Ý kiến góp ý gửi về Sở Ngoại vụ (18 Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) trước ngày 25/5/2018. Nếu sau ngày 25/5/2018 các cơ quan, tổ chức, đơn vị không gửi ý kiến tham gia góp ý thì được coi như đồng ý với toàn văn dự thảo Quyết định./.

Dự thảo Quyết định đính kèm: 484-vp.pdf


Tin nổi bật.........................................................................................................
Đắk Lắk tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam ( 27/08 )
HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU GIỮA SỞ NGOẠI VỤ VÀ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH ( 26/08 )
ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO ( 22/08 )
Đắk Lắk hưởng ứng Ngày voi thế giới 12/8 ( 13/08 )
Dự án EC4 hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản tại huyện Krông Bông ( 05/08 )
Bản sắc văn hóa Tây Nguyên ( 01/08 )


Các thông báo khác.............................................
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11 ( 06/11 )
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM TCVN ISO 9001:2008 ( 23/10 )
Thông báo về tuyển dụng công chức ( 30/08 )
THÔNG BÁO KÊ KHAI TÀI SẢN 2016 ( 21/12 )
QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ NGOẠI VỤ ( 30/06 )
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ NGOẠI VỤ ( 30/06 )
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 – 2021 ( 19/05 )
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP NĂM 2015 ( 02/12 )
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TRỤ SỞ LÀM VIỆC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐẮK LẮK ( 05/07 )
THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI VÀ BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG NĂM 2015 ( 03/11 )
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk