THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thứ Năm , 19/7/2018
BÃI BỎ THỦ TỤC CẤP PHÉP CHO ĐOÀN RA

BÃI BỎ THỦ TỤC CẤP PHÉP CHO ĐOÀN RA

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 về bãi bỏ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 về ban hành Quy chế quản lý đoàn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Kế hoạch số 3655/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2018, ngày 12 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.

Theo đó, kể từ ngày 12/7/2018 các nội dung có liên quan đến thủ tục cấp phép cho đoàn ra được công bố tại Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ chính thức hết hiệu lực./.

Q14.2018.pdf

Q1568.pdfTin nổi bật.........................................................................................................
Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Ngoại vụ ( 12/06 )
Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Tổ chức Action Aid ( 06/06 )
Ký kết hợp tác đầu tư Dự án “Tổ hợp Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk” ( 06/06 )
Khởi nghiệp công nghệ cao: Ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất nông nghiệp ( 05/06 )
Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ ( 21/05 )
THÍ ĐIỂM KHÔNG GỬI BẢN GIẤY 21 LOẠI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ ĐÃ KÝ SỐ ( 11/04 )


Các thủ tục khác.............................................
THỦ TỤC CẤP THỊ THỰC SCHENGEN CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU CÔNG VỤ TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHLB ĐỨC TẠI VIỆT NAM ( 30/03 )
TIN VẮN ( 12/05 )
QUY ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ NGOẠI VỤ ĐẮK LẮK ( 14/10 )
Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ ( 06/12 )
Sở Ngoại vụ Đắk Lắk triển khai công tác tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ( 03/10 )
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk