TIN ĐỐI NGOẠI ĐỊA PHƯƠNG
Thứ Ba , 9/10/2018
Công tác thông tin đối ngoại của Đắk Lắk trong thời kỳ mới - Những nhiệm vụ và giải pháp

Công tác thông tin đối ngoại của Đắk Lắk trong thời kỳ mới - Những nhiệm vụ và giải pháp

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, công tác đối ngoại cũng như công tác thông tin đối ngoại nói riêng luôn được quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện, Tỉnh ủy đã thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy Đảng, đoàn thể và chính quyền các cấp thực hiện phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác đối ngoại, xem đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên. Các cơ quan chức năng của tỉnh chủ động, tăng cường thực hiện công tác thông tin đối ngoại. Thông qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh Đắk Lắk; Website của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư… đã cung cấp những thông tin cơ bản, cần thiết, nhằm quảng bá hình ảnh quê hương, con người Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng về những lĩnh vực ưu tiên về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; về những vấn đề các nước, đối tác, địa phương, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm… Với sự nổ lực nêu trên, trong 9 tháng đầu năm 2018, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tỉnh đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho 01 đoàn phóng viên của Đài VTC đi cùng tổ chức ActionAid để thực hiện phóng sự tại tỉnh và đoàn làm phim tư liệu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam đến thăm, quay tư liệu về dự án SUCCESS Alliance do Tổ chức ACDI/VOCA tài trợ tại huyện Lắk; 02 phóng viên của các Báo Phật giáo Hàn Quốc đến hoạt động thiện nguyện tại tỉnh cùng đoàn các Phật tử của tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc); Sở Ngoại vụ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao trong công tác thông tin đối ngoại, thường xuyên tổng hợp tin tức từ các Bản tin do Bộ Ngoại giao cung cấp để chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong tiếp và làm việc với các đối tác nước ngoài. Cung cấp cho Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình hợp tác và các kiến nghị cụ thể của tỉnh cho các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; cung cấp hình ảnh, bản tin, các đoạn phim ghi hình hoạt động trong chuỗi sự kiện của Lễ ký kết giữa tỉnh Jeollabuk - Hàn Quốc và tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam và chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn 2017 chào mừng 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra tại tỉnh cho chính quyền tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc để làm cơ sở dữ liệu; cung cấp một số thông tin về kinh tế - xã hội và đầu tư năm 2017 của tỉnh cho Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh và cung cấp các tài liệu về thông tin cơ bản, tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu hợp tác trên các lĩnh vực, đầu mối liên hệ, các hình ảnh kèm theo…. cho Đại sứ quán Việt Nam tại Iran…Sở Ngoại vụ hàng quý đã biên tập, phát hành bản tin đối ngoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh đến bạn đọc trong nước và quốc tế…

Thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của tỉnh trên các lĩnh vực, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, vận động nguồn lực nước ngoài phục vụ cho mục tiêu xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

 Trong thời gian tới với thời cơ của tỉnh, đó là cùng các địa phương trong cả nước hội nhập ngày càng sâu rộng trong khu vực và quốc tế. Nhiệm vụ đặt ra cho công tác đối ngoại cũng như công tác thông tin đối ngoại nói riêng, trước hết phải giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình và các điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh- quốc phòng trên địa bàn. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên, thiết nghĩ hoạt động thông tin đối ngoại nên tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

- Bám sát, cụ thể hóa chủ đề của Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 30, đó là: Chủ động, sáng tạo và nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại. Nội dung, hình thức của công tác này cần chủ động, linh hoạt, phong phú, đa dạng và thiết thực hơn, phản ánh đầy đủ, trọng tâm chủ trương, tiềm năng, thế mạnh, những thành tựu về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo...của tỉnh, khu vực Tây Nguyên; coi trọng thông tin thường xuyên, thông tin mạng (những nội dung phù hợp), chú trọng công tác phát ngôn, thông tin đột xuất, thông tin chiều sâu. Xây dựng cơ chế cung cấp thông tin nhanh nhạy giữa các cơ quan, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại. Mặt khác, phải coi trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, lực lượng trong hệ thống thực hiện thông tin đối ngoại của tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân cần nhận thức đầy đủ hơn vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại, tạo điều kiện cần thiết, thỏa đáng cho hoạt động trên lĩnh vực này có hiệu quả.

- Tăng cường công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân trong công tác thông tin đối ngoại. Các tổ chức, đơn vị thực hiện công tác đối ngoại của tỉnh là cơ quan tham mưu, lực lượng trực tiếp triển khai các hoạt động, vừa là cầu nối cung cấp thông tin từ bên ngoài vào địa phương, từ địa phương ra ngoài, bám sát nhiệm vụ, xây dựng các ấn phẩm thông tin đối ngoại hấp dẫn, hiện đại, phù hợp đối tượng; tận dụng thế mạnh của các hãng thông tấn, cơ quan truyền thông lớn ở nước ngoài, cơ quan đại diện báo chí nước ngoài ở Việt Nam, phục vụ hoạt động thông tin đối ngoại, vừa chủ động về kế hoạch, thống nhất một đầu mối, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của tỉnh trong tình hình mới.

- Kết hợp chặt chẽ công tác thông tin đối ngoại với ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, trong đó cần chú trọng: Bám sát các chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế trở thành một công cụ hữu hiệu. mở rộng hình ảnh của tỉnh trong cộng đồng quốc tế, tranh thủ tối đa các nguồn vốn ODA, FDI, NGO và các nguồn lực khác từ bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; Ngoại giao văn hóa phải thật sự mở đường, khai thông hoặc tạo bước đột phá trong quan hệ với các nước; qua đó để thúc đẩy ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế và quảng bá, giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam nói chung và của Tây Nguyên, Đắk Lắk riêng, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của thế giới, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

- Chăm lo đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ đối ngoại, công tác thông tin đối ngoại; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán bộ chủ chốt các cấp. Trong quá trình triển khai đồng bộ các hoạt động thông tin đối ngoại cần bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lí tập trung của Nhà nước, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và vai trò của đông đảo nhân dân ■

      Phan Quốc Hoàn

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ




Tin nổi bật.........................................................................................................
Hội thảo “Tăng cường hợp tác giữa Tây Nguyên và Nhật Bản” ( 08/10 )
Bàn giao hệ thống lọc nước sạch cho Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng ( 04/10 )
KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CHO TRƯỜNG MẪU GIÁO CƯ PUI ( 04/10 )
Dự án EC4 hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản tại huyện Krông Bông ( 04/10 )
Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án Xây dựng Trường Mẫu giáo ( 04/10 )
Đại sứ quán Israel hỗ trợ tập huấn cấp cứu tim mạch nâng cao cho Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên ( 04/10 )


Các tin đã đăng.............................................
Đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Lào tham quan, học tập kinh nghiệm và giao lưu tại Đắk Lắk ( 31/05 )
Đoàn công tác Tỉnh đoàn Đắk Lắk thăm và làm việc với Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Mondulkiri ( 05/04 )
Tết cổ truyền Việt tại Thủ đô Phnôm Pênh- Campuchia ( 08/02 )
Tỉnh Đắk Lắk tham dự Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh 2017 tại Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra từ ngày 07-11/11/2017 ( 09/11 )
10 năm thi hành Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc ( 23/10 )
ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ TỈNH ỦY TẠI TỈNH CHAMPASAK – CHDCND LÀO ( 27/09 )
Xúc tiến hợp tác Jeollabuk – Đắk Lắk ( 05/10 )
ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á LÀM VIỆC TẠI TỈNH ( 24/07 )
ĐẮK LẮK HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO TY CÔNG AN TỈNH MONDULKIRI ( 17/07 )
ĐOÀN TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH ( 17/07 )
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk