TỔNG QUAN VỀ ĐẮK LẮK
Thứ Hai , 19/11/2012
ĐẮK LẮK, TIỀM NĂNG VÀ XU HƯỚNG THU HÚT ĐẦU TƯ


                              
Đ/c Nguyễn Viết Tượng – Bí thư Thành ủy Tp. Buôn Ma Thuô%3ḅt

Nguyên Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư  Đắk Lắk


          Nằm ở vị trí trung tâm cao nguyên Nam Trung bộ, Đắk Lắk có diện tích tự nhiên 13.125 km­2, với vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng - an ninh, hệ thống giao thông thuận lợi gồm các quốc lộ 14, 26, 27, 29 và sân bay Buôn Ma Thuột nối liền các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Đắk Lắk nằm trong Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, có đường biên giới dài 73km giáp với tỉnh Mondulkiri của Campuchia. Bên cạnh đó, Đắk Lắk có tiềm năng về rừng gần 600.000 ha, đất đai, khí hậu phù hợp với cây công nghiệp như cà phê, cao su, tiêu, điều, ca cao, với diện tích đất Bazan chiếm 24,8% diện tích tự nhiên; hệ thống sông suối phân bố đều khắp trên các lưu vực sông Sêrêpôk và sông Ba với tiềm năng về thủy điện; gần 500 hồ, đập cung cấp nước cho 72% cây trồng và là nơi có điều kiện phát triển thủy sản lớn; cộng đồng dân cư phong phú với 44 dân tộc sinh sống, dân số gần 1,8 triệu người, lực lượng lao động dồi dào với 1,150 triệu người trong độ tuổi lao động. Với những đặc trưng đó, trong những năm gần đây, Đắk Lắk đã trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Từ năm 1986, thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, tỉnh Đắk Lắk bắt đầu thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh. Trước năm 2006 số lượng dự án đầu tư còn thấp cả về số lượng và vốn đầu tư, chủ yếu là các dự án trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, cả giai đoạn 1986 - 2005 chỉ có 33 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 17.300 tỷ đồng, trong đó chỉ có 01 dự án FDI. Từ năm 2006 - 2010, cùng với sự ra đời và có hiệu lực của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, số lượng các dự án vào tỉnh đã có bước nhảy vọt, lên đến 470 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 60.000 tỷ đồng (trong đó có 6 dự án FDI với tổng vốn 95 triệu USD). Cơ cấu đầu tư theo lĩnh vực  như: công nghiệp chiếm 73%; thương mại dịch vụ chiếm 17,4%; nông lâm ngư nghiệp chiếm 6,8%; y tế chiếm 3%; giáo dục chiếm 1,9%; truyền hình, văn hoá thể thao mỗi lĩnh vực mới chỉ có một dự án. Trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, mặt dù tình hình kinh tế nước ta gặp rất nhiều khó khăn do lạm phát cao, lãi suất ngân hàng cao… nhưng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thu hút được 55 dự án, với số vốn đăng ký là 3.676 tỷ đồng, trong đó có 01 dự án FDI (Trung tâm Metro Cash & Carry tại TP. Buôn Ma Thuột).

Về tình hình viện trợ ODA, tính đến nay đã có 72 chương trình, dự án ODA do các nước tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh. Hiện tại 29 dự án thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, giao thông đang được triển khai thực hiện, UBND tỉnh là cơ quan chủ quản 14 dự án với tổng mức đầu tư 888,2 tỷ đồng (vốn ODA: 624,8 tỷ đồng). Hầu hết các dự án ODA lớn đầu tư cho các công trình hạ tầng kinh tế, xã hội quan trọng, ít có khả năng sinh lời trực tiếp như: hệ thống giao thông đô thị, môi trường, cấp nước, thoát nước...nhưng đã đóng góp đáng kể cho việc tăng trưởng GDP của tỉnh và là tiền đề cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Lễ khởi công xây dựng công trình cấp nước thị xã Buôn Hồ

Về viện trợ phi chính phủ nước ngoài, hiện nay có 27 khoản viện trợ được triển khai thực hiện (UBND tỉnh là cơ quan chủ quản 20 khoản viện trợ), với tổng ngân sách cam kết toàn dự án là 16,02 triệu USD, chủ yếu thuộc các lĩnh vực: y tế, nông nghiệp, nâng cao năng lực, hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2011 tỉnh đã vận động thành công 01 dự án với quy mô tài trợ lớn từ tổ chức AP/Mỹ (Tổng giá trị toàn dự án là 13 triệu USD, địa phương đối ứng 50%, tương đương 6,5 triệu USD), thời hạn thực hiện dự án đến năm 2013. Đây là khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài với quy mô lớn nhất từ trước đến nay dành cho tỉnh. Việc vận động viện trợ luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 của cả nước và của tỉnh; phù hợp với quy hoạch và ưu tiên phát triển theo ngành, địa phương; góp phần vào mục tiêu xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Lễ ký kết bản thỏa thuận giữa UBND tỉnh Đắk Lắk và  Tổ chức Atlantic Philanthropies VN                                                     

Bên cạnh những mặt được nêu trên, cũng có một số vấn đề đáng lưu ý đối với các dự án đầu tư vào tỉnh như: so với tiềm năng và lợi thế của tỉnh công tác thu hút đầu tư còn hạn chế, đặc biệt là lĩnh vực nông - lâm nghiệp và các lĩnh vực đang được khuyến khích xã hội hóa cao như giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao; số lượng dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đúng tiến độ còn thấp, nhiều dự án chậm tiến độ và một số dự án chưa được triển khai; các dự án đầu tư sản xuất đang hoạt động tại tỉnh hầu hết còn mang tính giản đơn, công nghệ chưa cao, do đó giá trị gia tăng còn thấp.

Mục tiêu và nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra là phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP bình quân từ 14 – 15%/năm, trong đó nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5-6%; công nghiệp và xây dựng tăng 23-24%; dịch vụ tăng 20-21%. Quy mô nền kinh tế năm 2015 tăng gấp 1,9-2 lần so với năm 2010. Do đó,  để Đắk Lắk trở thành tỉnh phát triển về công nghiệp cũng như Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm của vùng Tây Nguyên và đô thị hạt nhân trong khu vực Tam giác phát triển Việt Nam - Lào – Campuchia, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội của cả giai đoạn phải đạt ít nhất là 76 - 77 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn ngoài quốc doanh chiếm 74-75% và nhiệm vụ thu hút vốn đầu tư, vận động viện trợ được coi là khâu quan trọng để đảm bảo đạt được mức tăng trưởng và mục tiêu như trên.

Để thực hiện nhiệm vụ và định hướng, công tác thu hút đầu tư của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian đến cần tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu như: sản xuất nông nghiệp nhất là việc ứng dụng công nghệ sinh học cũng như các công nghệ khác để tạo ra giá trị gia tăng cao theo hướng khai thác các tiềm năng về công nghiệp chế biến nông - lâm sản, gắn với nhu cầu thị trường và dựa trên các vùng nông nghiệp chuyên canh quy mô lớn; phát triển du lịch, dịch vụ theo chiều sâu, tạo ra các sản phẩm du lịch, dịch vụ mang đặc sắc riêng của Đắk Lắk; xây dựng và kinh doanh các siêu thị, trung tâm thương mại hình thành trung tâm dịch vụ logistics vùng Tây Nguyên, phát triển các lĩnh vực xã hội hóa như giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao…

Trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu sử dụng nguồn vốn ODA của tỉnh là tập trung hoàn thiện và phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế và xã hội theo hướng đồng bộ và hiện đại, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế Dịch vụ - Công nghiệp – Nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng môi trường, chất lượng sống của người dân... tạo điều kiện cho tỉnh Đắk Lắk  phát triển nhanh và bền vững.

Trong điều kiện nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn chế, việc tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, đặc biệt là sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất, đời sống của người dân, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu xoá đói giảm nghèo của tỉnh là vô cùng cần thiết. Tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng định hướng cụ thể để tiếp tục tăng cường vận động, thu hút, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào một số lĩnh vực ưu tiên nhằm góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và cải thiện đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về đời sống, mức sống giữa các vùng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Với định hướng trên, trong thời gian tới tỉnh Đắk Lắk tập trung vận động viện trợ vào các lĩnh vực cụ thể sau: phát triển nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, giảm thiểu hậu quả thiên tai do biến đổi khí hậu; y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; giáo dục, đào tạo và dạy nghề; văn hóa, thể thao và du lịch; khoa học và công nghệ.

Về các nhóm giải pháp thu hút đầu tư trong thời gian tới, trước hết tỉnh tập trung tiến hành tổng rà soát, điều chỉnh, phê duyệt và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 để có cơ sở thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tiếp đó, tỉnh tăng cường đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, liên tỉnh nối Đắk Lắk với các tỉnh trong khu vực Tây nguyên, các địa phương khác trong nước và khu vực Tam giác phát triển, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, ưu tiên các lĩnh vực thủy lợi, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, điện, hệ thống đường bộ. Bên cạnh đó, tỉnh  triển khai có hiệu quả Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020; đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực giáo dục; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh (PCI) giai đoạn 2010-2015, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hiệu quả. Tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND, ngày 22/12/2011 của HĐND tỉnh Đắk Lắk và Quyết định số 20/2012/QĐUBND, ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk về quy định trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012- 2015; khảo sát, lựa chọn dự án đầu tư và nhà đầu tư, hạn chế việc chậm tiến độ và dự án không triển khai thực hiện phải thu hồi, thu hút đầu tư phải gắn với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa những tác hại đến môi trường.

Từ tiềm năng sẵn có cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trong tương lai không xa Đắk Lắk sẽ trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam./.Tin nổi bật.........................................................................................................
Triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở ( 26/06 )
Các địa phương Việt Nam tham gia quảng bá thương hiệu tại Anh ( 26/06 )
Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Ngoại vụ ( 12/06 )
Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Tổ chức Action Aid ( 06/06 )
Ký kết hợp tác đầu tư Dự án “Tổ hợp Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk” ( 06/06 )
Khởi nghiệp công nghệ cao: Ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất nông nghiệp ( 05/06 )


Các tin đã đăng.............................................
Tổng quan về tình hình kinh tế xã hội ( 18/05 )
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk