CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
Thứ Hai , 9/1/2017
MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN CỦA LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ ĐẮK LẮK

Hội trại Thanh niên biên giới (ảnh : Tư liệu)

Với vai trò là nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) tỉnh đã chủ động, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng với các đoàn thể, các tổ chức thành viên cùng các Sở, ban, ngành hữu quan triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân, tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ nét, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, thể hiện trên một số lĩnh vực cụ thể sau đây:

Đã tạo sự chuyển biến nhận thức tư tưởng trong các cấp ủy Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị về tầm quan trọng, quan điểm, nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Chỉ thị 04 của Ban Bí thư, đồng thời ban hành Chỉ thị số 18 “về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6141 về triển khai thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mặt khác, Ban Chấp hành Liên hiệp và các tổ chức thành viên, các đoàn thể tổ chức nghiên cứu sâu chủ trương của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân đến đoàn, hội viên, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức, tư tưởng chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền đối ngoại thông qua trang thông tin điện tử, bản tin “Hữu nghị và hợp tác” của Liên hiệp, cùng với Bản tin Đối ngoại của Sở Ngoại vụ, Bản tin của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bản tin của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, hợp thành một kênh thông tin tuyên truyền quan trọng, kịp thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người, truyền thống, văn hóa, lịch sử của tỉnh Đắk Lắk ra công chúng, bạn bè quốc tế, các tổ chức Phi Chính phủ và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, tạo được sự quan tâm và sự đồng thuận của toàn xã hội về lĩnh vực đối ngoại nhân dân.

Mặt khác, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cũng đã xây dựng Quy chế phối hợp về công tác đối ngoại nhân dân với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng và Ban Dân tộc tỉnh, tổ chức nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân. Đặc biệt được sự hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức về đối ngoại nhân dân cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, các sở, ban, ngành của tỉnh với 330 người tham gia. Liên hiệp đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các đoàn thể, các ngành hữu quan đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân với các sự kiện nổi bật là:

Tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân nhân năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào với nhiều nội dung, hình thức phong phú như Mitting, triển lãm ảnh, giải bóng chuyền nam quốc tế thanh niên Đắk Lắk, Đắk Nông với thanh niên các tỉnh Nam Lào; tổ chức cuộc thi tìm hiểu quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam với trên 31 nghìn bài dự thi. Tham gia cùng đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh thăm và làm việc và ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Chămpasăk, tỉnh Attapư, Sê kông, Salavan (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào); tổ chức thăm và giao lưu văn hóa với sinh viên Lào đang theo học tại trường Đại học Tây nguyên; phối hợp tổ chức tết Bunpimay cho cộng đồng người Việt gốc Lào tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn được dư luận xã hội hoan nghênh và đánh giá cao.

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh đã ký kết bản ghi nhớ với Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam tỉnh Mondulkiri với các nội dung thiết thực và có hiệu quả. Vận động nhân dân Đắk Lắk – Mondulkiri chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban Mặt trận Đoàn kết và Phát triển tổ quốc Campuchia tỉnh Mondulkiri ký kết. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Campuchia, Đắk Lắk - Mondulkiri qua các thời kỳ được đông đảo hội viên và nhân dân tham gia.

Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh đã kết hợp chặt chẽ công tác đối ngoại biên phòng với công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng quan hệ hữu nghị với lực lượng biên phòng tỉnh bạn, phối hợp thực hiện công tác phân giới, cắm mốc biên giới hai nước; tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai xã biên giới thuộc huyện Buôn Đôn, Easup với nhân dân xã biên giới thuộc huyện Konhex, tỉnh Mondulkiri. Quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh càng thêm gắn bó.

Hội nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân như tổ chức các sự kiện “Ngoại giao văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk 2015” với nhiều nội dung phong phú. Hội thảo “ Hợp tác phát triển nông nghiệp hữu cơ” với 11 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản cùng giao lưu với các doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk; Phong trào học tiếng Nhật, du học, thực tập sinh tại Nhật Bản đã thu hút hàng trăm thanh niên, sinh viên, học sinh trong tỉnh tham gia. Tổ chức gặp mặt, giao lưu văn hóa với các sinh viên Nhật Bản thực tập tại Đắk Lắk v.v...

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức gặp mặt Kiều bào, kịp thời thông tin về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách dân tộc, tôn giáo, những thành tựu đổi mới trên quê hương, kêu gọi Kiều bào phát huy truyền thống yêu nước, hướng về Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước.

Những kết quả hoạt động về đối ngoại nhân dân của tỉnh nhà đã góp phần cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế, tranh thủ nọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

                Võ Tấn Tài
Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk


Tin nổi bật.........................................................................................................
Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Ngoại vụ ( 12/06 )
Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Tổ chức Action Aid ( 06/06 )
Ký kết hợp tác đầu tư Dự án “Tổ hợp Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk” ( 06/06 )
Khởi nghiệp công nghệ cao: Ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất nông nghiệp ( 05/06 )
Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ ( 21/05 )
THÍ ĐIỂM KHÔNG GỬI BẢN GIẤY 21 LOẠI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ ĐÃ KÝ SỐ ( 11/04 )


Các tin đã đăng.............................................
TỔNG KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN ( 19/10 )
HỘI NGHỊ THỎA THUẬN HỢP TÁC VÌ HÒA BÌNH VÀ PHÁT TRIỂN ( 19/10 )
NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐẾN TỪ NƯỚC PHÁP ( 12/05 )
KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM ( 15/01 )
TĂNG CƯỜNG KIẾN THỨC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN ( 21/07 )
HÀNH TRÌNH “THEO CHÂN BÁC” Ở NƯỚC BẠN ( 21/07 )
BUN PI MAY: NÉT VĂN HÓA LÀO Ở ĐẮK LẮK ( 21/07 )
THĂM VÀ CHÚC TẾT CỔ TRUYỀN CỦA LÀO TẠI ĐÀ NẴNG ( 21/07 )
LỄ CẦU SIÊU, BÀN GIAO HÀI CỐT LIỆT SỸ Ở CAMPUCHIA VỀ NƯỚC ( 21/07 )
CÙNG KIỀU BÀO ĐÓN XUÂN ẤT MÙI 2015 ( 13/05 )
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk