CÔNG TÁC PHI CHÍNH PHỦ
Thứ Hai , 9/1/2017
CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI CỦA ĐẮK LẮK

Đắk Lắk là một tỉnh miền núi với đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm hơn 30% dân số của cả tỉnh, là một địa phương có địa bàn rộng lớn với hơn 13 ngàn km vuông, dân cư phân bố không đồng đều. Đặc biệt, đồng bào dân tộc thiểu số thường sinh sống ở các vùng sâu, vùng xa của tỉnh với các điều kiện tự nhiên khó khăn cũng như việc tiếp cận các dịch vụ công ích như y tế, giáo dục, nước sạch còn nhiều hạn chế. Trong bối cảnh ngân sách của tỉnh không đủ để đầu tư dàn trải thì sự tranh thủ nguồn lực trong và ngoài nước để phục vụ cho việc nâng cao đời sống đồng bào ở những vùng sâu, vùng xa được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Viện trợ phi chính phủ nước ngoài được đánh giá là một trong những nguồn lực hỗ trợ tích cực góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp... Trung bình trong 10 năm từ năm 2006 đến 2016, mỗi năm tỉnh Đắk Lắk vận động được trên 1,2 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt trong năm 2011, tỉnh Đắk Lắk vận động được tổ chức AP (Mỹ) tài trợ cho tỉnh thực hiện dự án “Xây dựng cơ sở vật chất trạm y tế để nâng cao chất lượng hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu tỉnh Đắk Lắk” với tổng vốn thực hiện là 13 triệu đô la Mỹ, trong đó tỉnh Đắk Lắk đối ứng 50%. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là dự án có số vốn thực hiện lớn nhất khu vực Tây Nguyên. (Hình ảnh: Trạm y tế xã Ea Trul, huyện Krông Bông được xây mới từ nguồn vốn viện trợ của tổ chức AP).

Từ khi Sở Ngoại vụ chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2007, Lãnh đạo Sở đã xác định vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Ngày 22/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định 93/2009/NĐ-CP, trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối trong quan hệ và vận động phi chính phủ nước ngoài. Cũng từ đây, công tác vận động viện trợ đã có nhiều khởi sắc, các mục tiêu, kế hoạch được thực hiện một cách chủ động. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được thực hiện một cách đồng bộ. Việc nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác vận động phi chính phủ nước ngoài được quan tâm.

Với nhiệm vụ là cơ quan đầu mối, Sở Ngoại vụ đã hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương vận động tài trợ từ các nguồn vốn không hoàn lại từ các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam như chương trình DAP của Australia, chương trình GGP của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản.

Những kết quả đạt được từ công tác vận động viện trợ phi chính phủ đã góp phần vào việc nâng cao đời sống người dân vùng dự án cũng như nâng cao năng lực làm việc cho cán bộ tham gia dự án. Tuy nhiên, kết quả này vẫn còn khiêm tốn. Tỉnh Đắk Lắk vẫn là tỉnh khó khăn, cần nhiều nguồn lực, trong đó có sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Trần Văn Sơn


Tin nổi bật.........................................................................................................
Đắk Lắk tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam ( 27/08 )
HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU GIỮA SỞ NGOẠI VỤ VÀ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH ( 26/08 )
ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO ( 22/08 )
Đắk Lắk hưởng ứng Ngày voi thế giới 12/8 ( 13/08 )
Dự án EC4 hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản tại huyện Krông Bông ( 05/08 )
Bản sắc văn hóa Tây Nguyên ( 01/08 )


Các tin đã đăng.............................................
DỰ ÁN TÀI TRỢ CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP ( 19/10 )
ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI ĐẮK LẮK ( 13/07 )
KẾT THÚC DỰ ÁN SƯU TẦM, BIÊN SOẠN VÀ DẠY CHỮ ÊĐÊ ( 12/05 )
MÔ HÌNH VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE/KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CHO PHỤ NỮ ( 15/01 )
HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG CÔNG TÁC BẢO TỒN VOI TẠI ĐẮK LẮK ( 13/10 )
DỰ ÁN SƯU TẦM, BIÊN SOẠN VÀ DẠY CHỮ Ê ĐÊ ( 13/10 )
TỔ CHỨC EFD (BỈ) TÀI TRỢ CHO HUYỆN EA H’LEO ( 08/01 )
HỘI NGHỊ TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI ( 08/01 )
PHÓ TỔNG LÃNH SỰ NHẬT BẢN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN LÀM VIỆC TẠI TỈNH ĐẮK LẮK ( 11/04 )
QUỸ COSTA CÓ KẾ HOẠCH TÀI TRỢ DÀI HẠN CHO ĐẮK LẮK ( 10/04 )
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk