CÔNG TÁC PHI CHÍNH PHỦ
Thứ Sáu , 28/4/2017
HỘI NGHỊ GIAO BAN VÀ VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Ngày 26/12/2016, tại Hà Nội, Ủy ban công tác về các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Ủy ban) tổ chức Hội nghị giao ban và tăng cường công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Chủ trì Hội nghị, ông Bùi Thanh Sơn -Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Tham dự Hội nghị có cơ quan Thường trực, các Ủy viên Ủy ban, đại diện các cơ quan tham gia cơ chế Ủy ban; đại diện cơ quan đầu mối về công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) của các Bộ, ngành, các tổ chức nhân dân các địa phương.

Đại diện Ban điều phối viện trợ nhân dân (Paccom) - ông Nguyễn Ngọc Hùng- Phó Trưởng ban Paccom báo cáo công tác PCPNN năm 2016 và phương hướng năm 2017Hùng- Phó Hù

; Báo cáo về kết quả vận động viện trợ PCPNN của các địa phương, đưa ra một số khó khăn thách thức, kiến nghị về công tác vận động viện trợ trong thời gian tới.

 Trong báo cáo đã đánh giá bối cảnh tình hình thế giới và trong nước, những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác PCPNN; những Tổ chức đăng ký hoạt động tăng hơn năm ngoái 28 tổ chức, theo đánh giá sơ bộ giá trị viện trợ năm 2016 ngang bằng năm 2015 tập trung theo các lĩnh vực: Ytế, Giải quyết các vấn đề xã hội, Tài nguyên môi trường… Nhìn chung, Viện trợ PCPNN đã góp phần giải quyết một số khó khăn về kinh tế - xã hội ở các địa phương; giúp đào tạo, nâng cao một số kỹ năng, kiến thức; một số phương pháp tiếp cận khoa học kỹ thuật; thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức, quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên công tác thẩm định, đóng góp ý kiến, chế độ thông tin, báo cáo còn chậm, ít thông tin, có địa phương ít chia sẻ thông tin đa chiều, sự phối hợp của các Sở, ngành địa phương có lúc chưa đồng bộ, chưa theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành

            Về công tác vận động viện trợ PCPNN, các địa phương đã quan tâm, chủ động, thường xuyên và triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả hơn. Song các địa phương cũng cần phải nâng cao hơn nữa về nhận thức, về ý nghĩa, tầm quan trọng của viện trợ và vận động viện trợ PCPNN, tăng cường các biện pháp, nâng cao hiệu quả của công tác thông tin, các trang tin, Wedside; chuẩn bị chu đáo các nội dung, bố trí thời gian phù hợp cho các chuyến thăm, vận động các tổ chức PCPNN có hiệu quả.

             Ủy ban, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các cơ quan Trung ương có liên quan sẽ tạo môi trường, điều kiện chung, chia sẽ thông tin về TPP, Asean, môi trường, hạn hán…; tổ chức các đoàn đi nước ngoài để vận động, hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức PCPNN. Trung ương sẽ hỗ trợ các địa phương về cơ chế, chính sách, chia sẻ thông tin, tập huấn nâng cao năng lực cho cơ quan thường trực, đầu mối về vận động viện trợ PCPNN. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành lập Viện nghiên cứu quốc tế và Đối ngoại nhân dân, nhằm cung cấp thông tin quốc tế và khu vực; đào tạo kiến thức đối ngoại, tư vấn chính sách, tăng cường nghiên cứu, vận động viện trợ. Khuyến nghị các địa phương thực hiện thường xuyên có tính chiến lược, thực hiện đồng bộ các biện pháp khác nhau, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, nghiên cứu kỹ các đối tác để có phương pháp vận động phù hợp, triển khai có hiệu quả chương trình vận động, thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ có chất lượng, cải cách thủ tục hành chính. Trọng tâm năm 2017, tiếp tục quán triệt thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về công tác PCPNN; tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin, kiểm tra, giám sát, quản lý tài chính, nâng cao năng lực vận động viện trợ PCPNN, đảm bảo thực hiện chương trình quốc gia và chương trình của địa phương về vận động viện trợ PCPNN.

Các báo cáo tham luận tại Hội nghị đã nêu các vấn đề về tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan đầu mối về các tổ chức PCPNN ở địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội; có cơ chế phối hợp giữa cơ quan đầu mối và các ngành chức năng ở địa phương trong quản lý các tổ chức PCPNN; tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát dòng tiền vào và chi ra, các địa phương cần góp ý sửa đổi Nghị định 93 vừa đảm bảo thông thoáng vừa quản lý chặt chẽ nguồn tài chính và quản lý qua Ngân hàng sẽ chặt chẽ hơn.

            Cuối Hội nghị, Ông Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đánh giá: Năm 2016 và các năm tới kinh tế thế giới còn khó khăn, còn nhiều điểm nóng, nhiều nước còn khó khăn, nước ta đã được xếp loại là nước có thu nhập trung bình thấp vì thế nhiều nước cắt, dừng các dự án ODA và sẽ giảm nguồn viện trợ PCPNN. Đánh giá kết quả chung, việc giữ ổn định giá trị nguồn viện trợ PCPNN là kết quả tốt, ta vẫn giữ được môi trường ổn định chính trị, xã hội, trật tự an toàn xã hội, sang năm 2017, các Tổ chức PCPNN chi ra nước ngoài sẽ giảm đi, do khó khăn ở chính nước họ, ta cần phải quản lý tốt hơn nhất là về tài chính…Định hướng năm 2017: Hoàn thiện các văn bản về công tác PCPNN; trong báo cáo cuối năm, các địa phương cũng cần có kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 12, Nghị định 93, phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành như Dự thảo Luật về Hội để tạo thuận lợi, thông thoáng... Tăng cường chia sẽ thông tin, phối hợp công tác giữa các cơ quan Trung ương, địa phương, cập nhật thông tin, công khai, minh bạch hóa, trên các trang thông tin điện tử của Ủy ban; cơ quan Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Sở, ngành địa phương cần phối hợp nhịp nhàng hơn trong công tác PCPNN. Xác định nhiệm vụ hợp tác trong thời gian tới, là hợp tác với các tổ chức PCPNN là hợp tác theo nghĩa rộng là đối tác chứ không phải là “cho- nhận”, các cơ quan cần chủ động tiếp nhận và quản lý sử dụng viện trợ. Tăng cường năng lực cho đối tượng, đối tác làm công tác PCPNN; mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác này dù ít nhưng tinh thông nghiệp vụ; các địa phương có nhu cầu đào tạo, tập huấn cần đề xuất nội dung, yêu cầu tập huấn cho phù hợp, thiết thực gửi Ủy ban, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để sắp xếp, hỗ trợ.

                                                            Nguyễn Văn Bình


Tin nổi bật.........................................................................................................
THÍ ĐIỂM KHÔNG GỬI BẢN GIẤY 21 LOẠI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ ĐÃ KÝ SỐ ( 11/04 )
Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm và làm việc với hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk ( 26/03 )
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2019 ( 26/03 )
Đắk Lắk sẽ là điểm đến của Cà phê Thế giới ( 26/03 )
Tiểu khu quân sự tỉnh Mondulkiri,Campuchia thăm và chúc tết Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk ( 19/03 )
HỘI VOI BUÔN ĐÔN ( 19/03 )


Các tin đã đăng.............................................
NHÀ TÀI TRỢ ĐẾN TỪ NƯỚC PHÁP: HỌC BỔNG ĐỌT CHUỐI NON ĐẦY TÍNH HƯỚNG THIỆN, NHÂN VĂN ( 09/01 )
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – NHẬT BẢN TỈNH ĐẮK LẮK VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI ( 09/01 )
CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI CỦA ĐẮK LẮK ( 09/01 )
DỰ ÁN TÀI TRỢ CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP ( 19/10 )
ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI ĐẮK LẮK ( 13/07 )
KẾT THÚC DỰ ÁN SƯU TẦM, BIÊN SOẠN VÀ DẠY CHỮ ÊĐÊ ( 12/05 )
MÔ HÌNH VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE/KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CHO PHỤ NỮ ( 15/01 )
HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG CÔNG TÁC BẢO TỒN VOI TẠI ĐẮK LẮK ( 13/10 )
DỰ ÁN SƯU TẦM, BIÊN SOẠN VÀ DẠY CHỮ Ê ĐÊ ( 13/10 )
TỔ CHỨC EFD (BỈ) TÀI TRỢ CHO HUYỆN EA H’LEO ( 08/01 )
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk