Văn bản về Đối ngoại
QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2013/QĐ-UBND NGÀY 4 THÁNG 2 NĂM 2013 VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ THỐNG NHẤT CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
Ngày 4 tháng 2 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Quy chế quy định về nguyên tắc quản lý, thẩm quyền quyết định và trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm tăng cường quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tại địa phương, áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan.


File đính kèm: tải về


Các văn bản khác
Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư liên tịch số 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn thị hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP
Quyết định 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.
Nghị định số 46/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Quyết định 76/2010/QĐ-TTg về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk