Văn bản quy phạm pháp luật
Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2013.


File đính kèm: tải về


Các văn bản khác
Thủ tướng Chính phủ quy định về 2 tổ chức trực thuộc Bộ Ngoại giao
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk