Văn bản quy phạm pháp luật
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ngày 13/11/2013, UBND tỉnh có Quyết định số 2377/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


File đính kèm: tải về


Các văn bản khác
09 Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII
MẪU KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP
Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Luật Thủ đô
Luật Hợp tác xã
Luật xuất bản số 19/2012/QH13
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk