Văn bản về Đối ngoại
ĐẮK LẮK BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ
         Nhằm triển khai, thực hiện Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và đảm bảo việc sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh được thống nhất, chặt chẽ và đúng quy định, ngày 17 tháng 01 năm 2014 Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND Quy định về quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quy định về quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gồm 03 Chương và 09 Điều, trong đó xác định rõ hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (sau đây gọi tắt là hộ chiếu) là tài sản của Nhà nước Việt Nam. Việc sử dụng, quản lý hộ chiếu phải được thực hiện theo quy định của pháp luật và không được gây thiệt hại cho uy tín và lợi ích của Nhà nước Việt Nam. Người có hành vi sử dụng, quản lý hộ chiếu sai quy định thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành. Người được cấp hộ chiếu chỉ được sử dụng hộ chiếu cho các chuyến đi công vụ và phải được quản lý chặt chẽ, khoa học, không để bị thất lạc, bị hỏng hoặc bị lạm dụng, sử dụng sai mục đích.

Đồng thời, Quy định cũng nêu rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý hộ chiếu, người được cấp hộ chiếu và cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng người được cấp hộ chiếu. Trong đó, Sở Ngoại vụ là cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền trong việc quản lý hộ chiếu, thực hiện đầy đủ các chức năng của cơ quan quản lý hộ chiếu quy định tại Điều 5 của Quy định này và chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ 06 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

                                                                                            Trần Công

                 (VP Sở Ngoại vụ Đắk Lắk)


File đính kèm: tải về


Các văn bản khác
ĐẮK LẮK BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI
Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông tư số 23/2013/tt-blđtbxh ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Thông tư Liên tịch số 08/2013/TTLT-BCA-BNG ngày 20 tháng 8 năm 2013
Tài liệu phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế (phiên bản rút ghọn)
Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN
Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk