Văn bản về Đối ngoại
KẾ HOẠCH SỐ 2990/KH-UBND NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ để đẩy mạnh phát triển du lịch trong giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo, tạo bước chuyển đột phá trong phát triển du lịch. Phấn đấu đến năm 2020, du lịch Đắk Lắk trở thành một trong những trọng điểm du lịch của Việt Nam, là ngành kinh tế quan trọng và là một trong những động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển... ngày 06 tháng 5 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 2990/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủFile đính kèm: tải về


Các văn bản khác
Triển khai thực hiện Nghị định số 126/2014/NĐ-CP và Thông tư số 02a/2015/TT-BTP
QUY CHẾ KHU VỰC BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẮK LẮK BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ
ĐẮK LẮK BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI
Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông tư số 23/2013/tt-blđtbxh ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Thông tư Liên tịch số 08/2013/TTLT-BCA-BNG ngày 20 tháng 8 năm 2013
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk