Văn bản về Đối ngoại
NGHỊ QUYẾT SỐ 56/NQ-CP VỀ MIỄN THỊ THỰC CÓ THỜI HẠN
Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết số 56/NQ-CP về việc gia hạn miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Vương Quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa I-ta-li-a. Theo đó, thời hạn được gia hạn là 01 năm, đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017./.


File đính kèm: tải về


Các văn bản khác
Quyết định số 916/QĐ-BNV ngày 20/4/2016
LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
NGHỊ QUYẾT VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO CÔNG DÂN 5 NƯỚC TÂY ÂU KHI NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ NGOẠI VỤ
KẾ HOẠCH SỐ 2990/KH-UBND NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Triển khai thực hiện Nghị định số 126/2014/NĐ-CP và Thông tư số 02a/2015/TT-BTP
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk