Văn bản về Đối ngoại
Quyết định 1515/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014, của UBND tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 1515/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014, của UBND tỉnh Đắk Lắk,

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Quyết định 208/QĐ-TTg  ngày 14 tháng 2 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk QĐ 1515 cua UBND ve Trien khai KH ngoai giao văn hoa den 2020.pdfFile đính kèm: tải về


Các văn bản khác
NGHỊ QUYẾT SỐ 56/NQ-CP VỀ MIỄN THỊ THỰC CÓ THỜI HẠN
Quyết định số 916/QĐ-BNV ngày 20/4/2016
LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
NGHỊ QUYẾT VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO CÔNG DÂN 5 NƯỚC TÂY ÂU KHI NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ NGOẠI VỤ
KẾ HOẠCH SỐ 2990/KH-UBND NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TÌM KIẾM
HỘP THƯ GÓP Ý
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chính phủ
Bộ ngoại giao
Khiếu nại tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk