Thứ sáu , Ngày 03 Tháng 12 Năm 2021
NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Bà Nguyễn Thị Tiết Hạnh - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk

Số điện thoại:  0903576888

Địa chỉ email: hanhntt@ngoaivu.daklak.gmail

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Hôm nay: 0

Hôm qua: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0

 Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025

(Chinhphu.vn) - Phát triển Chính phủ số một cách tổng thể, toàn diện, phát huy kết quả đạt được, tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, có giải pháp, cách làm đột phá, mang tính khác biệt, để cơ bản hoàn thành các chỉ...